VISI 

MEWUJUDKAN INSAN-INSAN YANG CERDAS, UNGGUL DALAM PRESTASI BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA


MISI :

1.     Mewujudkan peserta didik yang cerdas, kompetitif, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 

2.     Mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan dunia usaha serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

3.     Mewujudkan proses pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; 

4.     Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang disiplin, aktif, kreatif, handal dan profesional; 

5.     Mendorong warga sekolah untuk mengembangkan kreativitas, bakat dan potensinya secara optimal; 

6.     Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

7.     Menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan kompetitif sebagai lingkungan pendidikan, aman, nyaman, bersih, rindang dan asri.Cerdas
UNGGUL DALAM PRESTASI
IMAN DAN TAQWA

Our Team

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rancabali

Bambang Wahyu W.S. S.Pd.

Wakasek Kurikulum

SMPN 1 Rancabali

Hj. Ecin Kuraesin, S.Ag.

Wakasek Kesiswaan

SMPN 1 Rancabali

Dadang Rahmat Ependi,S.Ag

Wakasek Sapras

SMPN 1 Rancabali

Hj. Hayati, S.Pd.

Wakasek Humas

SMPN 1 Rancabali

Latest news

(Aksi Nyata 1.4 Budaya Positif) Oleh: Denia Nugraha Asri Wahyuni, S.Hum, S.Pd, […]
Alhamdulillah dengan bersyukur kepada Alloh SWT., SMPN 1 Rancabali kembali meraih prestasi […]